Mediacje

MEDIACJA

Mediacja, czyli jak skutecznie rozwiązywać spory, bez udziału sądu

Sądy są przeciążone, sprawy potrafią ciągnąć się latami, a sam proces kosztuje uczestników nie tylko dużo nerwów, ale i pieniędzy. Czy zostaje nam pogodzić się z taką rzeczywistością? Nie, wiele spraw można rozwiązać na drodze mediacji.

Na czym polega mediacja, czyli pozasądowe rozwiązywanie sporów

Mediacja to sposób na znalezienie rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla obydwu stron sporu. To rozmowa, która odbywa się poza sądem, na neutralnym gruncie, z udziałem bezstronnego mediatora, i daje szansę na znalezienie skutecznego rozwiązania. Mediacja pozwala też na nadanie formy prawnej naszemu porozumieniu.

Jaka jest rola mediatora?

Mediator to osoba wspierająca komunikację i pomagająca dojść do porozumienia. Nie udziela porad prawnych, ale pomaga wypracować kompromis. Do tego krok po kroku przeprowadzi nas przez procedurę mediacji.

Czy mediacja zastąpi sprawę w sądzie?

Mediacja pozasądowa to procedura uregulowana przepisami prawa cywilnego, która może zastąpić postępowanie w sądzie.  Podczas mediacji zwaśnione strony tworzą oficjalny dokument porozumienia — ugodę mediacyjną. Potem wystarczy, żeby takie porozumienie zostało zatwierdzone przez sąd.

W jakich sprawach szczególnie warto skorzystać z mediacji?

 • W sprawach rodzinnych, kiedy lepsze dla dobra dzieci i innych członków rodziny jest wspólne ustalenie rozwiązań niż pozostawienie decyzji sądowi.
 • W sprawach gospodarczych i finansowych, kiedy szczególnie liczy się czas.
 • Zawsze kiedy po obydwu stronach widać chęć porozumienia i szybkiego rozwiązania konfliktu

Przykładowa lista spraw, które można rozwiązać dzięki mediacji:

 • kontakty z dziećmi i opieka nad nimi;
 • ugoda alimentacyjna 500+;
 • rozwód;
 • podziału majątku po rozwodzie;
 • podziału majątku spadkowego;
 • sprawy gospodarcze o zapłatę;
 • rozliczenia majątku spółek rodzinnych;
 • odszkodowanie za wypadki drogowe i wypadki przy pracy;
 • sprawy konsumenckie;
 • kredyty indeksowane w stosunku do franka szwajcarskiego;
 • sprawy karne;
 • sprawy administracyjne i budowlane.
mediacja

Koszty mediacji

Mediacja to rozwiązanie mniej stresujące, szybsze, a do tego tańsze niż postępowanie w sądzie. Zachęcam do zapoznania się z porównaniem kosztów mediacyjnych i sądowych. W tym przypadku wartość przedmiotu sporu wynosi 50 000 złotych.

Porównanie kosztów postępowania sądowego i mediacyjnego – na przykładzie sprawy o prawa majątkowe o wartości 50 000 PLN

SĄD

MEDIATOR

Wartość przedmiotu sporu: 50.000 PLN
 • 6.117 PLN
 • Przy założeniu, że wpis sądowy – 5% wartości przedmiotu sporu = 2.500 PLN
 • koszty zastępstwa procesowego – 3.600 PLN (przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 PLN)
 • opłata skarbowa – 17 PLN
 • 910,20 PLN (740 PLN + VAT)
 • Przy założeniu, że wynagrodzenie mediatora – 1% wartości przedmiotu sporu = 500 PLN
 • mediacja zakończy się wciągu 3 posiedzeń
 • koszty wynajmu pomieszczenia: ok. 70 PLN za jedno posiedzenie – 3 x 70 PLN = 210 PLN
 • koszty korespondencji około 30 PLN
 • łącznie około 500 PLN + 210 PLN + 30 PLN = 740 PLN + VAT = 910,20 PLN
Wynik sprawy
 • wygrana strona – zwrot kosztów procesu
 • przegrana strona – koszty procesu 6.117 PLN(przy wartości przedmiotu sporu do 50.000PLN)
 • obie strony wygrywają, gdyż zawierają między sobą ugodę
 • zwyczajowo koszty mediacji są dzielone między obie strony mediacji, tzn. że koszt mediacji dla każdej ze stron wyniesie w tym przypadku 455,10 PLN ( 910,20 PLN/2)
 • dodatkowo sąd zwróci stronie pozwanej całą wartość wpisu sądowego (jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy) lub 3/4 wartości wpisu sądowego (tj. 3/4 x 2 500 PLN = 1875 PLN)

Opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na lipiec 2017 r. Koszty postępowania mediacyjnego mogą różnić się w zależności od miasta ze względu m.in. na różnicę w kosztach wynajmu pomieszczeń. Ponadto ilość spotkań mediacyjnych jest uzależniona od woli i chęci stron co do porozumienia się i zakończenia sporu ugodowo.

Istotne informacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnychkarnych (źródło: ms.gov.pl)