Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne  — spadek, odszkodowanie, zakup nieruchomości i znacznie więcej

Zastanawiają się Państwo, czym jest prawo cywilne? Z łaciny ius civile oznacza prawo obywatelskie.  Daje pewną swobodę osobom, organizacjom czy przedsiębiorstwom, żeby mogły samodzielnie kształtować swoje relacje np. podpisywać umowy i zawierać ugody. Czym prawo cywilne zajmuje się w praktyce?

Testament, podział spadku i ryzyko dziedziczenia długów

Pamiętajmy, że spadek po rodzicach może oznaczać nie tylko radość, ale i kłopoty. Niestety można odziedziczyć również długi. Wysoko oprocentowane pożyczki-chwilówki czy nieuczciwe kredyty zaciągane na dane osób starszych to coraz częstsze problemy. Profesjonalne doradztwo prawne i dobrze przeprowadzone postępowanie spadkowe to gwarancja Państwa spokoju i bezpieczeństwa finansowego.

Taki podział spadku, który zadowoli wszystkich spadkobierców, może również okazać się problemem. Nierzadko na tym tle dochodzi do konfliktów w rodzinie. Decyzję w sprawie działu spadku może podjąć za nas sąd. Jednak, jeśli jesteśmy w stanie porozumieć się z innymi spadkobiercami, sprawę przeprowadzimy szybciej. Można wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności na zgodny wniosek lub  umowę o dział spadku podpisać u notariusza.

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć porozumienia w sprawie majątku, warto spróbować wynegocjować rozwiązanie na drodze mediacji. Czasami nie warto angażować się w długi spór sądowy, którego wynik może nie satysfakcjonować żadnej ze stron. Wspólne wypracowanie ugody u mediatora , pozwoli na lepsze uwzględnienie interesów zainteresowanych i może poprawić relacje w rodzinie. 

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Prawo cywilne to również przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę i obowiązku wypłacenia odszkodowania. Wypadek drogowy, potknięcie na nierównym chodniku czy pogryzienie przez psa, a tym samym uszczerbek na zdrowiu czy nawet czasowa niezdolność do pracy, mogą zdarzyć się każdemu. Prawo cywilne pozwala też na wnioskowanie o odszkodowanie w przypadku błędów lekarskich. Żeby zrozumieć swoje prawa i dowiedzieć się, jak najlepiej dochodzić rekompensaty, warto poradzić się prawnika.

Umowy sprzedaży nieruchomości, księgi wieczyste

Kupno pierwszego mieszkania czy domu to powód do radości. Jednak  warto wykazać się czujnością. Czy umowa przedwstępna, którą Państwo podpisują, nie zawiera nieuczciwych zapisów, czyli klauzul niedozwolonych? Czy jest w niej równowaga pomiędzy Państwa interesami i interesami drugiej strony? A jak wygląda stan prawny nieruchomości? W przypadku poważnej transakcji kupna czy sprzedaży porada adwokata to opłacalna inwestycja. Pozwoli zaoszczędzić Państwu stresu, czasu i  pieniędzy.

mediacja