Oferta

Joanna Popławska-Skorupka
Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna w Pabianicach

Potrzebują Państwo pomocy prawnika? Doradzam, tworzę dokumenty i reprezentuję w sądzie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego.

Profesjonalna pomoc prawna, która pomaga wyjść z kryzysu

Jako adwokat od 30 lat pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Moje zadanie to wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, żeby zaproponować rozwiązania prawne, które najskuteczniej zabezpieczą Państwa interesy.

Osobiste zaangażowanie w Państwa sprawę

Wiem, jak ważne w relacji adwokata i klienta są zaufanie i zrozumienie. Każda sprawa to  niepowtarzalna ludzka historia, która zasługuje na uwagę i indywidualne podejście. Państwa sprawę prowadzę osobiście, od pierwszej konsultacji, poprzez formalności, aż do ewentualnej rozprawy. Z zastępstw kolegów adwokatów korzystam sporadycznie i zawsze po uzyskaniu zgody klienta.

O prawie językiem zrozumiałym dla każdego

Prawo ma chronić nasze interesy i zapewnić harmonijne życie w społeczeństwie. Jednak przepisy to skomplikowana dziedzina, w której nie wszyscy muszą się orientować.  Moi klienci podkreślają, że potrafię  mówić zrozumiale nawet o złożonych problemach prawnych. Dzięki temu czują się pewnie i dokonują świadomych wyborów w swojej sprawie.

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej

Znaleźli się Państwo w trudnej sytuacji finansowej? Na profesjonalną i skuteczną pomoc prawnika, tak jak na pomoc lekarską, zasługują wszyscy. W uzasadnionych przypadkach proponuję skorzystanie z pomocy prawnej przedsądowej finansowanej przez Skarb Państwa lub przez organizacje pozarządowe. Jeśli sprawa wymaga rozpatrzenia przez sąd, proponuję wystąpienie o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o przyznanie prawa do korzystania z bezpłatnej pomocy pełnomocnika lub obrońcy z urzędu.

Mediacja, czyli porozumienie zamiast sporu sądowego

Jestem adwokatem, ale i mediatorem. Część problemów prawnych można rozwiązać poza sądem poprzez dobrowolne porozumienie pomiędzy stronami. Jest to rozwiązanie szybsze i tańsze. Kiedy stoją Państwo przed wyborem: sąd lub mediacja, warto wziąć pod uwagę, że mediacja, podczas której każdy zostaje wysłuchany, potrafi uratować rodzinne lub biznesowe relacje. Jak wypracować rozwiązanie, korzystając z mediacji?  Dowiedz się więcej na temat (link)

Porady prawne i mediacja w Pabianicach i przez internet

Prowadzę kancelarię adwokacką i mediacyjną w Pabianicach, ale udzielam również porad online. Zajmuję się głównie obsługą osób indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W ramach prowadzonej działalności  adwokackiej oferuję:       

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • w sprawach karnych  reprezentuję także osoby pokrzywdzone przestępstwem, które działają jako oskarżyciele posiłkowi.

Prowadzę sprawy związane z prawem rodzinnym, a w szczególności:

 • rozwody;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • władza rodzicielska;
 • alimenty;
 • ustalenie kontaktów z dziećmi.

Zajmuję sprawami cywilnymi, a w szczególności:

 • dział spadku;
 • podział majątku dorobkowego;
 • zniesienia współwłasności nieruchomości;;
 • zachowek;
 • zasiedzenia I uwłaszczenia;
 • odszkodowania za wypadki;
 • dziedziczenie długów;
 • windykacja.

Sprawy karne to obrona  w postępowaniu karnym oraz karnym wykonawczym w szczególności sprawy o:

 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • odroczenie kary;
 • przerwę w karze;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • wyrok łączny.
Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Zasadą jest, że wynagrodzenie jest płatne przed wykonaniem zlecenia. Na jego wysokość ma wpływ:  
 • poniesiony nakład pracy;
 • stopień skomplikowania sprawy;
 • wartość przedmiotu sporu.
  Dla osób w trudnych sytuacjach życiowych istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, pobrania wynagrodzenia dopiero po wykonaniu zlecenia. W sprawach o świadczenia pieniężne, np. odszkodowania, istnieje możliwość uzależnienia wynagrodzenia od wysokości uzyskanego rezultatu finansowego i umówienia się na wynagrodzenie prowizyjne. Dla osób niezamożnych istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa do korzystania z pomocy prawnej z urzędu. Wzory wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu znajdują się na stronach internetowych ms.gov.pl oraz w Biurach Obsługi Interesantów Sądów Rejonowych i Okręgowych.   Zasady korzystania z przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 5.08.2015 roku, która weszła w życie 1.01.2016 roku . Wykaz punktów darmowej pomocy prawnej znajduje się na stronie ms.gov.pl. Istnieje też możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów postępowania mediacyjnego. Procedura postępowania jest taka sama jak przy uzyskiwaniu zwolnienia od kosztów sądowych.