O kancelarii

Joanna Popławska - Skorupka
Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna w Pabianicach.

Nazywam się Joanna Popławska-Skorupka. Jestem absolwentką prawa oraz studiów podyplomowych w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Moje życie zawodowe od zawsze było związane z Pabianicami. Tutaj odbyłam aplikację adwokacką pod kierunkiem adwokata Jerzego Wendlera, a od 1991 roku prowadzę kancelarię adwokacką — najpierw przy ul. Pułaskiego 8, następnie przy ul. Św. Jana 7/9, a obecnie przy ul. Glebowej 63.

Praca adwokata to dla mnie skuteczne rozwiązywanie problemów klientów z uwzględnieniem ich emocji i wartości. Po latach praktyki zrozumiałam, że polubowne rozstrzygnięcie sporu bywa lepszą drogą niż długotrwała walka na sali sądowej. 

Dlatego w 2017 roku zdobyłam uprawnienia mediatora. Zostałam wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz w Warszawie, a także na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Lubię być na bieżąco. Stale poszerzam umiejętności: uczestniczę w konferencjach i szkoleniach, żeby coraz lepiej doradzać moim klientom.

Wspieram stowarzyszenia promujące mediację i broniące praw ofiar przestępstw. 

Prywatnie interesuję się zdrowym żywieniem i psychologią. W wolnym czasie pracuję w ogrodzie i spaceruję z moim owczarkiem Collie.

Poniżej prezentuję certyfikaty:

kobieta w okularach